AKG Architektura Krajobrazu

Szukaj

Rewaloryzacja zabytkowych założeń zieleni

Urządzanie terenów zieleni

Nawierzchnie drogowe i chodnikowe

Fontanny

Zakładanie trawników

Hydroobsiew

Montaż ogrodzeń autostradowych

Budowa ekranów akustycznych

Umocnienie skarp i rowów materiałami biodegradalnymi