Realizacje

Business Garden Wrocław

  • Inwestor: Landprop Service I Sp. z o.o.
  • Generalny Wykonawca: Budimex S.A.
  • Projekt: RS Architektura Krajobrazu
  • Lokalizacja: Wrocław

Przy tworzeniu centrum biznesowego wykonaliśmy

− system zielonego dachu
− nasadzenia roślin
− trawniki wraz systemem nawadniania
− chodniki i boiska do siatkówki, badmintona, koszykówki i gry w bule