Realizacje

Ogród Doświadczeń im. S. Lema

  • Inwestor: Gmina Miejska Kraków
  • Projekt: INGARDEN&EWY/arch. prowadzący B. Haduch
  • Lokalizacja: Kraków
Na potrzeby parkowego centrum nauki i doświadczeń wykonaliśmy 47 placyków z nawierzchnią z 5 rodzajów drewna egzotycznego jak również ze żwirów, grysów, pieńków drewnianych, podkładów kolejowych, tyczek bambusowych, otoczaków, kostek i płyt kamiennych oraz nawierzchnią bezpieczną.