Realizacje

Park Reduta

  • Inwestor: Gmina Miejska Kraków/ZZM
  • Generalny Wykonawca: KRISBUD Sp. z o.o.
  • Projekt: Autorska Pracownia Projektowa JWMS
  • Lokalizacja: Kraków

W ramach prac wykonaliśmy:

– wycinkę zbędnego drzewostanu
– nasadzenie drzew i krzewów oraz założenie łąk i trawników
– pielęgnację założonej zieleni
– nawierzchnie betonowe, z kostki brukowej oraz mineralne
– instalację elementów małej architektury
– plac zabaw wraz z ogrodzeniem
– psi wybieg